Gebruiksvoorwaarden

Met uw bezoek aan de website van de Toeristische Federatie van de Provincie Namen bevestigt u dat u de wettelijke vermeldingen kent.

Bescherming van de intellectuele rechten op de website en de inhoud ervan

Alle rechten op de inhoud en de bouw van deze website, onder meer foto's, teksten, logo's, lay-out, tekeningen, slogans, handelsnamen en andere onderdelen van deze site, zijn beschermd door nationale en internationale wetten en regels. Elke websitebezoeker moet zich aan deze wetten en regels houden. Tenzij de Toeristische Federatie van de Provincie Namen vooraf schriftelijk haar uitdrukkelijke toestemming verleent, is het verboden om deze website of de inhoud ervan op welke wijze dan ook te kopiƫren of voor openbare op- of uitvoering te gebruiken.

Informatie op de website

Wij hebben heel veel aandacht aan het verzamelen van gegevens en het schrijven van de teksten voor deze website besteed. FTPN promoot de activiteiten waarvan zij op de hoogte is gebracht; ze organiseert ze niet. FTPN is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of wijzigingen die zich voordoen tussen het moment dat u deze website raadpleegt en de eigenlijke datum waarop de activiteit plaatsvindt. De Toeristische Federatie van de Provincie Namen is in geen geval aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website of voor het ontbreken van specifieke informatie.

Links

De Toeristische Federatie van de Provincie Namen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt. De toestemming voor het leggen van links geldt voor alle media, behalve wanneer deze media van politieke, religieuze, xenofobe of van dien aard zijn, dat een meerderheid er aanstoot aan neemt. We verwijzen in dit verband naar het charter als bijlage bij het formulier.