Privacybeleid

Wie deze website bezoekt, gaat ermee akkoord dat de gegevens verzameld door de Federatie voor Toerisme van de Provincie Namen (Avenue Reine Astrid, 22 bus 2 - B-5000 Namur)

Wie deze website bezoekt, gaat ermee akkoord dat de gegevens verzameld door de Federatie voor Toerisme van de Provincie Namen (Avenue Reine Astrid, 22 bus 2 - B-5000 Namur) binnen diezelfde Federatie voor Toerisme verwerkt worden voor analyse, statistieken en toeristische promotie.

De gegevens verzameld op de site provincedenamurtourisme.be worden verwerkt conform de Belgische wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 8/12/1992), conform het Europese reglement van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van fysieke personen inzake de verwerking van persoonsgegevens en conform het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht vanaf 25 mei 2018).

Uw gegevens worden exclusief door de FTPN verwerkt. Geen enkel gegeven in verband met u wordt aan een ander bedrijf doorgegeven.

Dankzij de gegevens die u levert, kan de FTPN antwoorden op uw specifieke vragen (contactformulier, bestelling van brochures, enz.) of u toeristische informatie in verband met de provincie Namen sturen, ongeveer één keer per maand (nieuwsbrief).

Elke persoon bezit het recht op toegang, wijziging of wissen van zijn/haar persoonlijke gegevens. Dat kan eenvoudigweg door ons een e-mail met het precieze voorwerp van uw verzoek te sturen naar privacy@ftpn.be of per brief naar het adres: FTPN (Privacy) - Avenue Reine Astrid, 22 bus 2 - B-5000 Namur.

De nieuwsbrief bevat ook een link om uw abonnement op te zeggen.

De FTPN is een vereniging van de Provincie Namen – de Afgevaardigde voor de Gegevensbescherming van de Provincie Namen is de heer Jean-François Henrotte (privacy@province.namur.be ).