Persoonlijke reisgidsPersoonlijke reisgids
empty

Wettelijke vermeldingen

4-feb-2019 15:32:46

Met uw bezoek aan de website van de Toeristische Federatie van de Provincie Namen bevestigt u dat u de wettelijke vermeldingen kent.

Bescherming van de intellectuele rechten op de website en de inhoud ervan

Alle rechten op de inhoud en de bouw van deze website, onder meer foto's, teksten, logo's, lay-out, tekeningen, slogans, handelsnamen en andere onderdelen van deze site, zijn beschermd door nationale en internationale wetten en regels. Elke websitebezoeker moet zich aan deze wetten en regels houden.
Tenzij de Toeristische Federatie van de Provincie Namen vooraf schriftelijk haar uitdrukkelijke toestemming verleent, is het verboden om deze website of de inhoud ervan op welke wijze dan ook te kopiëren of voor openbare op- of uitvoering te gebruiken.

Informatie op de website

Wij hebben heel veel aandacht aan het verzamelen van gegevens en het schrijven van de teksten voor deze website besteed.
FTPN promoot de activiteiten waarvan zij op de hoogte is gebracht; ze organiseert ze niet. FTPN is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of wijzigingen die zich voordoen tussen het moment dat u deze website raadpleegt en de eigenlijke datum waarop de activiteit plaatsvindt.
De Toeristische Federatie van de Provincie Namen is in geen geval aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website of voor het ontbreken van specifieke informatie.

Links

De Toeristische Federatie van de Provincie Namen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.
De toestemming voor het leggen van links geldt voor alle media, behalve wanneer deze media van politieke, religieuze, xenofobe of van dien aard zijn, dat een meerderheid er aanstoot aan neemt. We verwijzen in dit verband naar het charter als bijlage bij het formulier.

Privacybeleid

Wie deze website bezoekt, gaat ermee akkoord dat de gegevens verzameld door de Federatie voor Toerisme van de Provincie Namen (Avenue Reine Astrid, 22 bus 2 - B-5000 Namur) binnen diezelfde Federatie voor Toerisme verwerkt worden voor analyse, statistieken en toeristische promotie.

De gegevens verzameld op de site provincedenamurtourisme.be worden verwerkt conform de Belgische wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 8/12/1992), conform het Europese reglement van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van fysieke personen inzake de verwerking van persoonsgegevens en conform het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht vanaf 25 mei 2018).

Uw gegevens worden exclusief door de FTPN verwerkt. Geen enkel gegeven in verband met u wordt aan een ander bedrijf doorgegeven.

Dankzij de gegevens die u levert, kan de FTPN antwoorden op uw specifieke vragen (contactformulier, bestelling van brochures, enz.) of u toeristische informatie in verband met de provincie Namen sturen, ongeveer één keer per maand (nieuwsbrief).

Elke persoon bezit het recht op toegang, wijziging of wissen van zijn/haar persoonlijke gegevens. Dat kan eenvoudigweg door ons een e-mail met het precieze voorwerp van uw verzoek te sturen naar privacy@ftpn.be of per brief naar het adres: FTPN (Privacy) - Avenue Reine Astrid, 22 bus 2 - B-5000 Namur.

De nieuwsbrief bevat ook een link om uw abonnement op te zeggen.

De FTPN is een vereniging van de Provincie Namen – de Afgevaardigde voor de Gegevensbescherming van de Provincie Namen is de heer Jean-François Henrotte (privacy@province.namur.be ).

 
 
 
 
 

Newsletter

Ontvang :

  • suggesties voor originele arrangementen
  • tips voor verblijven of activiteiten
  • de laatste nieuwigheden in de streek

Inschrijving

 

Facebook

My Great Web page
 

Twitter

 

Belgïe